Classificacions des del 1980 al 2006
2007 2008 2009A 2009B 2010 2011 2012 2013 2014