NIVELL D'USUARIS

NIVELL BÀSIC

Amb aquest nivell, bàsicament, es podrà rebre la informació del nostre club, ja que estareu en la llista de distribució d'informació del club. En el futur, les persones registrades podrien participar en noves opcions que la pàgina ofereixi.

NIVELL ASSOCIAT

A més de les opcions disponibles en el nivell bàsic, aquests usuaris també podran interactuar en el nostre blog fent comentaris al que es publiqui, i anunciar els tornejos organitzats pel seu club en un lloc ben visible a la pàgina inicial.

NIVELL SOCIS (jugadors del club)

Els socis del club, hauran d'escollir l'opció soci i amb això podran accedir a l'àrea reservada de socis i visualitzar el que el seu perfil els permetrà. Si el sistema us indica que el vostre e-mail ja existeix a la base de dades, us heu de posar en contacte amb l'administrador del web.